Néerlandais / Nederlands / Dutch

Pour ceux et celles qui comprennent le néerlandais et/ou connaissent des personnes qui comprennent le néerlandais, voici des ressources chrétiennes disponibles en néerlandais que j’ai trouvées jusqu’à présent:

Vidéos : sermons de Paul Washer disponibles en langue néerlandaise

J. C. Ryle : « Zijt gij wedergeboren? eene vraag voor den tegenwoordigen tijd » (document de J. C. Ryle disponible en néerlandais)

J. C. Ryle : « Gedenk aan Lot: eene roepstem ook tot onzen tijd » (document de J. C. Ryle disponible en néerlandais)

F. W. Krummacher : « Een woord van troost en bemoediging, voor bedrukten en lijdenden, of Leerrede over psalm CXXVI: 5 » (document de F. W. Krummacher disponible en néerlandais)

Richard Baxter: « Vermaning tot bekeering » (document de Richard Baxter disponible en néerlandais)

Richard Baxter : « De eeuwige rust der Heiligen » (document de Richard Baxter disponible en néerlandais)

Charles Spurgeon : « Voor iederen avond: dagboek voor huisgezin of binnenkamer » (document de Charles Spurgeon traduit en néerlandais)

Charles Spurgeon : « De wedergeboorte door den doop: leerrede » (document de Charles Spurgeon traduit en néerlandais)

Charles Spurgeon : « Praatjes van Jan Ploeger » (document de Charles Spurgeon traduit en néerlandais)

Charles Spurgeon : « De propaganda fide: eene verhandeling » (document de Charles Spurgeon traduit en néerlandais)

D. L. Moody : « Een getrouw woord » (document de D. L. Moody traduit en néerlandais)

« Le voyage du pèlerin » de John Bunyan traduit en néerlandais

Abraham Kuyper : « Het werk van den Heiligen Geest, Volume 1 » (un livre d’Abraham Kuyper écrit en néerlandais)

« Hudson Taylor en de zending in de binnenlanden van China » (livre sur l’oeuvre missionnaire de Hudson Taylor écrit en néerlandais)

John Owen : « De natuur en kragt der verzoekinge » (livre du théologien puritain John Owen traduit en néerlandais)

Napoleon Roussel : « Drie maanden in Ierland » (livre du pasteur Napoléon Roussel traduit en néerlandais)

Richard Sibbes : « Der zielen zelfstrydt en overwinninge over haerselven door het geloof » (livre du puritain Richard Sibbes traduit en néerlandais)

Abraham Booth : « De heerschappy der genade: van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen » (document du théologien Abraham Booth traduit en néerlandais)

Abraham Booth : « De Verloochening van Eigengerechtigheid volslugt noodig ter betrachting van evangelische Leugd » (document du théologien Abraham Booth traduit en néerlandais)

Thomas Chalmers : « Leerrede over de verpligting van ieder christen om de twee groote hulpmiddelen, bestemd ter uitbreiding van het evangelie » (document de Thomas Chalmers traduit en néerlandais)

Thomas Chalmers : « Het bewijs en gezag der Christelijke openbaring » (document du théologien Thomas Chalmers traduit en néerlandais)

William Wilberforce : « Het ware christendom, vergeleken met de heerschende denkwijze van zijn uitwendige belijders » (document de William Wilberforce traduit en néerlandais)

John Newton : « Levensbyzonderheden van den eerw. heer John Newton, laatst predikant bij de vereenigde gemeenten van St. Mary Woolnoth en St. Mary Woolchurch » (traduction en néerlandais de la biographie de John Newton)